Приміщення адміністрації Шепетівська районна державна адміністрація
Хмельницької області

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Героїв Небесної Сотні, 47. E-mail: shepetivkarda@gmail.com
Герб Шепетівського району
Прапор Шепетівського району Контактні телефони: (038-40) 5-13-70, 5-13-60, 4-04-82, 5-11-60. Факс:5-12-58. E-mail: rda_shep@ukrpost.ua Прапор Шепетівського району
ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ

НОВИНИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ РОБОТОДАВЦЯМ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

   Управління соціального захисту населення Шепетівської районної державної адміністрації роз’яснює:
   проведення атестації робочих місць за умовами праці здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року за № 442 (зі змінами Постанова КМУ від 05.10. 2016 р. за № 741) - «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та «Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджених Постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року за № 41.
   Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації (додаткові щорічні відпустки, доплати до посадового окладу, скорочена тривалість робочого тижня, спецхарчування) за роботу в несприятливих умовах праці. Управління соціального захисту населення Шепетівської районної державної адміністрації наголошує: правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі й нормативні акти, а саме:
   Стаття 7 Закону України «Про охорону праці»;
   Стаття 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;
   Статті 7, 8 Закону України «Про відпустки».
   Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».
   Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679 «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці».
   Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня».
   Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року № 576 «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці».
   Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом МОЗ України № 248 від 08 квітня 2014 року.
   Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22 грудня 2000 року № 10-5301 «Про перелік робочих місць, на яких можуть встановлюватись доплати за умовами праці».
   Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21 травня 2001 року № 1210-517 «Про порядок безоплатної видачі працівникам молока або інших рівноцінних продуктів».
   Роботодавцям важливо знати, що атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності й господарювання де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.
   Атестація робочих місць за умовами праці передбачає:
   – виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;
   – дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
   – комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил;
   – обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими умовами праці;
   - підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочену тривалість робочого тижня, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;
   – перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;
   – розв'язання спорів, які можуть виникнути між роботодавцями і працівниками стосовно умов праці, пільг і компенсацій;
   – розроблення комплексу заходів по оптимізації рівня гігієни і безпеки, характеру праці і оздоровлення працюючих;
   – вивчення відповідності умов праці рівневі розвитку техніки і технології, удосконалення порядку встановлення та призначення пільг і компенсацій.
   Проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до нормативно-правових документів дає можливість роботодавцям розробити комплекс заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці, соціальний захист працівників, зайнятих на роботах в шкідливих та важких умовах праці.

Відділ з питань праці,
соціально-трудових відносин та з питань сім’ї,
УСЗН Шепетівської РДА